Contact Us

Royal Huy Vinh Phuc hotel system.

Main Branch

Khách sạn Royal Huy Hotel. Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Phone

02113824444

Our Hotels
Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Royal Huy Hotel

Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Vietnam, 000000

02113824444

[email protected]

Vĩnh Phúc

Khách sạn Royal Huy Vĩnh Phúc

26 Lý Bôn, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc , Vĩnh Phúc, Vietnam, 000000

02116288888

[email protected]