Khu Resort Tam Đảo

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo- huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc