Khách sạn Royal Huy Quảng Bình

Địa chỉ: Đường Trương Pháp-TP.Đồng Hới-Quảng Bình