Royal Huy Apartment. Thảo Điền 1

Địa chỉ: Thao Dien