Royal Huy Apartment. Thảo Điền 2

Địa chỉ: Thao Dien