Liên hệ

ROYAL HUY GROUP

Địa chỉ: Đường Lý Bôn, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Email: sohogroup@hotelroyalhuy.com

Số điện thoại: 0211 628 8888