Standard

- DT: 25 
- Loại giường: 1 giường đôi & 2 giường đơn
- Tiêu chuẩn 2 người 
- Có bồn tắm 
- ​View đẹp