Liên hệ với chúng tôi

Royal Huy Vinh Phuc hotel system.

Chi nhánh chính

Khách sạn Royal Huy Hotel. Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Số điện thoại

02113824444

Gửi mail cho chúng tôi

[email protected]

Các khách sạn của chúng tôi
Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Khách sạn Royal Huy Tam Đảo

Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Vietnam, 000000

02113824444

[email protected]

Vĩnh Phúc

Khách sạn Royal Huy Vĩnh Phúc

26 Lý Bôn, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc , Vĩnh Phúc, Vietnam, 000000

02116288888

[email protected]