Quy định thanh toán an toàn

  • Giá phòng được tính bằng Việt Nam đồng và chịu phí phục vụ & thuế hiện hành, bao gồm ăn sáng cho khách tiêu chuẩn trong phòng (Vui lòng xem Quy định về số người tiêu chuẩn trong mỗi phòng).

  • Thanh toán được thực hiện bằng Việt Nam đồng (VND) hoặc bằng ngoại tệ được quy đổi ở mức giá quy đổi ngoại tệ chính thức do khách sạn đưa ra tại thời điểm thanh toán. Khách sạn chấp nhận các hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng

Quy định về hủy phòng

Đối với đặt phòng giá tiêu chuẩn:

  • Thông báo huỷ phòng trước 14 ngày trước ngày nhận phòng sẽ không tính phí.

  • Thông báo huỷ phòng từ 14 đến 05 ngày trước ngày nhận phòng: thanh toán 50% trên tổng phí đặt phòng.

  • Thông báo huỷ phòng ít hơn 03 ngày trước ngày nhận phòng: thanh toán 100% tổng phí đặt phòng.

Đối với đặt phòng giá khuyến mãi:

  • Không chấp nhận thông báo huỷ phòng tại bất kỳ thời điểm nào sau khi nhận được xác nhận đặt phòng.

  • Trường hợp Qúy khách không đến nhận phòng mà không thông báo, Quý khách sẽ phải chịu thanh toán toàn bộ tổng phí đặt phòng